Sono LT


Profesionalus knygų platinimas. Platiname knygas po visą Lietuvą. Plačiau apie tai skaitykite čia...


UAB „Sono LT“
Tel.: +370 647 16745
El. paštas: info@sono.lt
S. Žukausko g. 49-92, Vilnius

Įmonės kodas: 303100037
PVM kodas: LT100007898417
Sąskaita: LT437300010135976501
Optimizavimo metodų taikymas knygų platinimo versle
0
UAB „Sono LT” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą „Optimizavimo metodų taikymas knygų platinimo versle”, kurio metu buvo bendradarbiaujama su Baltijos pažangių technologijų institutu.

Pagrindinis projekto tikslas buvo išsiaiškinti specializuotos sistemos sukūrimo galimybes, pritaikant optimizavimo metodus knygų platinimo versle. Knygų platinimas apima ne vien knygų tiekimą, bet ir jų pateikimą pardavimo taškuose (merčendaizingas). Abi paslaugos yra labai imlios laikui, todėl dažnai pareikalauja nemažų žmogiškųjų resursų. Pasitelkiant technologijas norima optimizuoti veiklų įgyvendinimą, taip, kad padidėtų darbuotojų produktyvumas. Reikalinga sistema apjungianti skirtingų paslaugų užduotis ir suformuojanti kuo efektyvesnį jų vykdymo planą dienai, taip kad darbuotojo laikas ofise taptų minimalus, t.y. užsakymų paėmimui. Projekto įgyvendinimo metu buvo parašyta techninė galimybių studija, kurioje apžvelgiamos knygų platinimo pagrindinės funkcijos bei paslaugos teikimo analizė, pateikiama optimizavimo metodų apžvalga ir jų taikymo galimybės.Techninė galimybių studija leido įsivertint inovatyvių technologijų diegimo galimybes ir rizikas, reikalingus resursus. Toliau, atsižvelgiant į turimus resursus, bus planuojamas specializuotos sistemos vystymas.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.